fbpx
Jump to main content

Mora nənə

Aino Pervik

nimi
  • Translator: A. Hacıyeva
  • Gənclik
  • 1982, 60 pp
  • fiction, storybook, fairy-tale
  • Age: 9+
Mora nənə : Nağıl / A. Pervik ; red. Z. Şahsevənli ; tərc.ed. R. Hacıyeva ; rəs. R. Şirinov. - Bakı : Gənclik, 1982. - 60 s.