fbpx
Hüppa põhisisu juurde

August 2023. Igné Zarambaité „Süngete vete vaimud“

Raamatud saab jagada kahte suurde rühma. Kui ühtede eesmärgiks näikse olevat küsimustele vastamine, siis teised pigem püstitavad küsimusi ja jätavad vastamise lugeja enda hooleks. „Süngete vete vaimud“ kuulub kindlasti teise gruppi.

Leedus hinnatud noorteromaan

Igné Zarambaité (s 1988) on ereda tähena Leedu laste- ja noortekirjandustaevasse tõusnud autor. Juba tema esimene teos, pildiraamat „Emili kiri“ (2015) tunnistati aasta debüüdiks ning seda tänaseks kooliõpikutessegi jõudnud raamatut on nüüdseks trükitud üle 30 tuhande eksemplari. „Süngete vete vaimud“, mis Leedus nägi trükivalgust 2019. aastal, on autori esimene katsetus noortekirjanduse vallas. Sarnaselt tema lastekirjanduslikule loomingule teenis ka see teos nii auhindu, rohkelt kiitvaid arvustusi kui ka noorte lugejate austuse. Seda tõestavad teosest ilmunud kordustrükid, mida noortekirjanduse raamistikus saab üsnagi erakordseks pidada.

Raamatu peategelaseks on 16-aastane Anika, kes naaseb kodulinna. Nad on siit koos emaga lahkunud peale perekonna purunemist ja sellele järgnenud traumaatilisi sündmusi. Nüüd, kui emal on uus elukaaslane, kes saab lähikonnas tööd, otsustatakse tagasi kolida. Anika on mujal elades endaga palju tööd teinud, et end minevikust lahti haakida ja tundmatuseni muuta. Tema eesmärk olla tugevam ja vastupidavam versioon varasemast tüdrukust on viinud eneseeituseni. Nüüd on ta Ana, kalk ja kasuhimuline tüdruk, kes on koolihierarhia tipus ja teeb külmalt kaaludes kõik selleks, et sinna ka püsima jääda. Ta ei käitu enam oma südametunnistuse ja isiklike eelistuste alusel, vaid kalkuleerides, kuidas üks või teine teguviis tema positsiooni võiks mõjutada. Aga pidevalt varjata kunagist heatahtlikku, usaldavat ja siirast Anikat polegi nii lihtne, kui tüdruk esmalt arvab. Ikka ja jälle kerkib ta varasem mina pinnale, ükskõik kuidas Ana ka ei pingutaks. See aga paneb tüdruku hirmu tundma, et tema eelnev identiteet võib ilmsiks tulla, et need kindlalt eraldatud kaustad temas, millest üks kuulub Anikale, teine Anale, võivad segi minna, omavahel sulanduda.

Sündmused jõuavad haripunkti, kui Ana koos koolikaaslastega tavapärastest noortepidudest teravamaid elamusi otsides nädalalõpuks üleujutuse tõttu muust maailmast eraldatud tallu läheb. Ekstreemsetes oludes ja üksteisega pikemalt koos olles selgub õige pea, et varjamisväärset leidub ka teistel noortel ja Anale sarnaselt on nemadki valmis tegema nii mõndagi, et avalikkusele esitletud klantspilt püsima jääks. Muljet endast püütakse säilitada isegi peale seda, kui üks neist sündmuste tõttu elu jätab.

Kes ma olen? Kellena ma näin?

„Süngete vete vaimud“ tõstatab praeguses ajas olulisi küsimusi. Keskseks probleemipuntraks on kiusamine ja sellest tekkivad haavad. Zarambaité uurib aset leidvat väga süsteemselt ja lähtudes erinevatest vaatepunktidest. Vaadeldes toimuvat nii ohvri, pereliikmete, teiste kõrvaltvaatajate kui ka kiusaja seisukohast, püüab ta leida asjaosaliste motiive ja mõista nende tegutsemise põhjuseid. Kirjanik näitab veenvalt, et oma soovides olla märgatud, austatud ja armastatud on kõik inimesed sarnased. Kas aga seetõttu ei või teatud tingimustel juhtuda ka nii, et igaüks meist on võimeline olema igas neist rollidest, küsib ta.

Teine, eelmisega tihedalt haakuv küsimustering tegeleb iseendaks saamise, olemise ja jäämisega. Kas me oleme kogu aeg ühesugused, või oleme me võimelised muutusteks? Kui me aga muutume, siis milline on see tõeline, päris mina? Kas see üldse ongi olemas või on seegi pidevas uuenemises, teisenemises, voolamises? Millest moodustub inimese tuum, tema põhimõtted ja väärtused?

Rohkelt tõlgendamisvõimalusi

Suur osa teose võlust on selle  koondumine ühe jõulise, peamisi teemasid katva kujundi ümber ning rohked tõlgendamisvõimalused. Zarambaité põimib fiktsionaalse reaalsusega tegelaste fantaasiaid ja mälumoonutusi, sundides lugejat pidevalt endalt küsima, kas ja kui jah, siis mis just juhtus, mida sellest arvata ning mis seos on sel sündmustiku teiste elementidega. Vaatamata taolisele keerukusele, mis lugeja korduvalt pidetusse heidab ja kohati ka varasema tühistab, on süžee üles ehitatud äärmiselt põnevalt. Juba esimestel lehekülgedel loodud pinge kestab läbi terve teose, lahenduseni aga jõutakse alles teose viimasel leheküljel.

„Süngete vete vaimud“ on põnev noorteraamat, mis intrigeerib lugejat ning sunnib tavapärasest noorteraamatust keerukama süžee abil tekstis tagasi pöörduma, seda korduvalt üle lugema, üha uuesti ja uuesti oma varasemaid interpreteeringuid muutma. Teksti avatusega on kirjanik jätnud enda kõrval ruumi ka lugejaile, kellest igaüks saab end teosesse sisse kirjutada, et iseend läbi teose paremini mõista ja mõtestada.

Tõlkinud Tiina Kattel

Kaane illustreerinud Ella Mežule

Kirjastus Eesti Raamat, 144 lk

Lastekirjanduse uurija Jaanika Palm