fbpx
Hüppa põhisisu juurde

Privaatsustingimused

Kehtiv alates 25.05.2018

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Eesti Lastekirjanduse Keskuse (edaspidi ELK) veebilehel elk.ee.

MÕISTED
– Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.
– Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
– Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tellivad Uudiskirja või edastavad ELK-ile infot. Näiteks artiklite lugemine, Uudiskirja tellimine või ELK-iga e-posti teel ühenduse võtmine.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA KASUTAMINE
Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

ELK kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:
– kasutaja (nimi), e-posti ja IP aadress – kasutaja poolt e-kirja saatmisel;
– kasutaja nimi, e-posti ja IP aadress – kasutaja liitumisel Uudiskirja meililistiga;
– erijuhtumid (nagu Nukitsa Konkursi hääletusel osalemine – nimi, vanus, e-post, telefon, aadress, IP aadress) – mispuhul kogutav info on näha konkreetse vormi väljadest.
PS! IP aadress salvestub serveris e-posti (ka vormid) saatmise puhul automaatselt.
– veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi abil.

ELK kasutab isikuandmeid:
– kasutajale teenuse osutamiseks – näiteks Uudiskirja saatmiseks,
– kasutajaga suhtlemiseks ja talle ELK-i tegevusega seotud teabe edastamiseks,
– veebihääletustel osalemise võimaldamiseks,
– riiklike asutuste seaduslike teabenõuete puhul,
– veebilehe külastatavuse statistikat kasutatakse veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
Kolmas isik on ELK-i lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub ELK kasutajale teenuseid.
ELK kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:
– Uudiskirja edastamise ja haldamise süsteemi,
– veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
– sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi,
– raamatupidamistarkvara kasutamist.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS
ELK säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

ELK rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJAL ON ÕIGUS igal ajal:
– avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
– nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
– nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
– nõuda isikuandmete kustutamist.
Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile elk@elk.ee vastavasisuline sooviavaldus. Kasutaja privaatsuse kaitseks ja turvalisuse tagamiseks rakendab ELK mõistlikke meetmeid kasutaja isiku tuvastamiseks enne küsitud teabe andmist isikuandmete kohta.

Kui kasutaja kuulub ELK-i meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

KÜPSISED
Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsiste kohta leiab rohkem infot www.cookiecentral.com

ELK-i veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja koguda kasutusstatistikat.
Kasutades ELK-i veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega alljärgnevalt kirjeldatud viisil.

Küpsised tagavad veebilehe korduvkülastaja äratundmise ja veebilehe väljanägemise ja sisu kohandamise vastavalt kasutaja vajadustele. Samuti tagavad küpsised veebilehe teenuste ja mehhanismide korrektse funktsioneerimise.

Küpsised aitavad koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust. Kasutusstatistika kogumiseks kasutab ELK Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend .

Uudiskirja saadab ELK-i jaoks MailChimp. Nende poolt kogutava info kohta loe siit mailchimp.com/legal/cookies/.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Enamasti lubavad veebilehitsejad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid.
NB! Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt toimida.
Juhiseid brauseritest küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab: ChromeFirefoxInternet Explorer.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE
ELK jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil elk@elk.ee.