fbpx
Hüppa põhisisu juurde

Muhvi auhinna pälvisid Piia Tuule ja Anu Amor-Narits

15. mail 2019 kell 10.30 kuulutati Eesti Lastekirjanduse Keskuses välja Muhvi auhinna võitjad. Auhinnaga tunnustatakse meediaväljaannetes lastekirjandust ja lugemist puudutava sisu loojaid, et tänada neid panuse eest lastele mõeldud lugemisvara tutvustamisel.

Tänavu saavad Muhvi auhinna Tartu linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonna töötajad Piia Tuule ja Anu Amor-Narits, kes veavad ajaveebi „Head lasteraamatud“. Tegemist on praktiliselt ainukese omalaadse kirjandusblogiga, mis paistab teiste hulgast silma, sest keskendub ainult lastekirjandusele. Ajaveebi eesvedajad teevad järjepidavat tööd uute raamatute tutvustamisel noorele lugejale mõistetavas vormis, kaasates postitusi kirjutama ka teisi autoreid.
Tartlaste blogi esindab ühtlasi teistegi raamatukogude tööd, kus lasteraamatuid soovitatakse kõikvõimalikul moel: kodulehel tutvustustena, üldistes raamatublogides või nimekirjadena.

„Muhvi auhinnaga tõstame me esile ja kiidame lastekirjandusest kirjutajaid. Lastekirjandust ilmub palju ja seetõttu on lugejatele väga teretulnud tutvustused ja soovitused raamatute valikuks. Kahjuks ilmub meil kirjanduskriitikat ja analüüsi vähe, ootaks palju enamat. Samas on rõõmustav, et leidub südikaid uue meedia tegijaid, kes keskendunud just lastekirjandusele. Neid me täna tunnustamegi ja loodame, et see eeskuju on nakkav,“ lausus Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone.

Trükiväljaannetest tõstis žürii esile kultuurilehte Sirp, mis paistab silma süveneva lähenemise poolest. Iga-aastasi mahukaid lastekirjanduse ülevaateid teavad huviga oodata nii raamatukoguhoidjad, õpetajad, kirjastajad kui ka teoste autorid. Märkimist väärib ka Sirbi põhjalik ja kaasamõtlev toimetajatöö.

Muhvi auhinda antakse välja alates 2001. aastast üle aasta. Žürii koosneb lastekirjanduse keskuse töötajatest, kes võtavad kandidaadi valikul aluseks kahe eelnenud aasta jooksul ajakirjanduses ilmunud lastekirjanduse ja laste lugemise alased kirjutised ning tele- ja raadiosaated. Hinnatakse kirjutiste ja saadete aktuaalsust, originaalsust ja asjatundlikkust. Auhinnaks on laste meisterdatud Muhv ja rahaline preemia.

Varasemad Muhvi auhinna laureaadid on Krista Kumberg, Ilona Martson, Mare Müürsepp, Leelo Tungal, Viive Noor, Ave Mattheus, Jaanika Palm, Kadri Tiisel, Tiina Vilu ja Jaak Urmet. Väljaannetest on äramärkimist leidnud Eesti Päevaleht, Postimees, Õpetajate Leht, Hea Laps ja Eesti Ekspress.