fbpx
Hüppa põhisisu juurde

Nukitsa konkursi ja auhinna statuut

1. Nukitsa auhinna eesmärk on:
1.1. tunnustada lastekirjanikke, illustraatoreid ja kirjastajaid;
1.2. populariseerida eesti algupärast lastekirjandust ja -raamatuillustratsiooni;
1.3. selgitada välja laste lugemiseelistused.

2. Nukitsa auhind on asutatud 1992. aastal ja seda annab iga kahe aasta tagant välja Eesti Lastekirjanduse Keskus (ELK).

3. Auhinnasaajad selgitatakse välja avaliku hääletuse ehk konkursi teel.

4. Auhind kujutab endast pronksalusel (esi- ja tagaosa ca 6×9 cm, küljed 6×8,5 cm) rätsepistes raamatut lugevat 15 cm kõrgust Nukitsamehe pronkskuju, mille autoriks on skulptor Elo Liiv.

5. Nukitsa auhinna võitjad ehk kõige enam laste hääli kogunud kirjanik ja illustraator pälvivad Nukitsamehe pronkskuju, tänukirja ja rahalise preemia. Teise ja kolmanda koha saavutanud kirjanik ja kunstnik saavad    autasuks tänukirja ja rahalise preemia. Rahaliste preemiate suurused määratakse iga konkursi puhul eraldi. Võiduraamatute kirjastajad pälvivad tänukirja.

6. Nukitsa konkursi läbiviimise kord
6.1. Konkurss viiakse läbi koostöös maakondade ja linnade keskraamatukogude lasteosakondadega.
6.2. Hääletada saavad lapsed vanuses 5-13 eluaastat, andes ühe hääle kirjanikule enim meeldinud raamatuteksti ja teise hääle kunstnikule enim meeldinud raamatupiltide eest.
6.3. Hääletusel osaleb 100 algupärast eestikeelset lasteraamatut, mis on Eestis esmakordselt ilmunud auhindamise aastale eelnenud kahe aasta jooksul ning on  hääletajatele eakohased. Raamatute valiku koostavad ELKi eksperdid.
6.4. Konkursil ei osale enam kui kahe autori tekstiga või kunstniku piltidega kogumikud, laste omalooming, puhtakujuline aime- ja teatmekirjandus, värvimisraamatud, õppekirjandus, jadaväljaanded, kordustrükid ja piiratud levikuga teosed. Sarjadest lisatakse nimekirja valitud ajaperioodil ilmunud raamatud ühe nimetusena.
6.5. Raamatud, mis pole jõudnud ELKi konkursiaastale eelneva aasta 20. detsembriks, võistlevad järgmisel konkursil.
6.6. Hääletusel osalevate raamatute nimekiri saadetakse maakondade ja linnade keskraamatukogudele hiljemalt detsembri lõpuks ning avaldatakse ELKi kodulehel jaanuari esimesel nädalal.
6.7. Hääletada saab hääletussedeliga raamatukogudes ja elektrooniliselt ELKi kodulehel kuni  29. veebruarini. Hääletajal on õigus hääletada vaid ühel korral.
6.8. Hääletaja märgib hääletussedelile oma nime ja vanuse.
6.9. Maakonna ja linna hääletussedelid loetakse kokku keskraamatukogu lasteosakonnas ning kokkuvõtted hääletustulemustega saadetakse ELKi hiljemalt 11. märtsiks.
6.10. Elektroonilised hääled loetakse kokku ELKis.
6.11. Kokkuvõte hääletustulemustest valmib 15. märtsiks.

7. Nukitsa auhinnad antakse üle lasteraamatupäevale ehk 2. aprillile lähimal laupäeval Tallinnas Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimuval auhinnapeol. Auhinnapeole kutsutakse igast maakonnast ning Tartust ja Tallinnast kuni 4 hääletuses osalenud last koos saatjatega.

8. Konkursi võitjad avalikustatakse auhinnapeol ning seejärel ELKi kodulehel ja avalikus meedias.

Kinnitatud Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktori käskkirjaga nr.1-1/29, 29. novembril 2023.