fbpx
Hüppa põhisisu juurde

Lasteraamatukoguhoidjate õpipäev 2022

Karu ja stetoskoop

Lasteraamatukoguhoidjate õpipäev „Varesele valu, harakale haigus – kas sõnal on väge?

Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Pikk 73, Tallinn) 11. mail 2022 kl 10.30–15.10
Ülekanne Facebookis

Eelregistreerimine kuni 9. maini SIIN.

Eesti Lastekirjanduse Keskus korraldab 11. mail 2022 traditsioonilise lasteraamatukoguhoidjate õpipäeva „Varesele valu, harakale haigus – kas sõnal on väge?”. Õpipäeva fookuses on laste ja noorte vaimne tervis ning kirjanduse – ja seeläbi ka raamatukogude ja raamatukoguhoidjate roll – selle tervise toetamisel ja hoidmisel.

Vaimne tervis tähendab nii vaimset heaolu ja arengut kui ka rahuldavat toimetulekut erinevate eluraskuste ja igapäevaeluga. Uuringud näitavad, et suur osa täiskasvanutel esinevatest psüühikahäiretest saavad alguse lapse- ja noorukieas. Seetõttu on lapsepõlv äärmiselt tundlik aeg, mil probleemide märkamise ja neile õigesti reageerimisega saame laste arengut toetada. Siin saab  kodu ja kooli kõrval olla oluline roll ka raamatukogul kui turvalisel ja jätkusuutlikku arengut soodustaval paigal ning raamatukoguhoidjal kui märkajal ja innustajal.

Õpipäeva teemadeks on raamatukogu kui sotsiaalne ruum, märkamine ja koostöö võimalused, laste sotsiaalsus ja suhtevõrgustik, biblioteraapia, kirjaniku vastutus ja roll noortele lugusid luues, teemakohased raamatusoovitused.

Otsime vastuseid küsimusele, kas ja kuivõrd on koroonaaeg mõjutanud laste ja noorte vaimset tervist ning kuidas muutunud olukorraga toime tulla. Õpipäev annab nii laiema pildi Eesti laste vaimsest heaolust kui ka konkreetsema vaate ja soovitused biblioteraapia kasutamise kohta töös laste ja noortega. Samuti mõtestame teemat laste vaatenurgast, aga ka riigi ja koostöövõimaluste platvormilt. Õpipäev toimub lastekirjanduse keskuses kohapeal ja otseülekandena Facebookis.

Päevakava:

10.3010.35 Triin Soone avasõnad

10.35–11.20 Anne Kleinberg „Kas kooli raamatukogu on ikka lahti?“

Anne Kleinberg Laste Vaimse Tervise Keskusest räägib enam levinud psüühikahäiretest kooliealistel lastel ning arutleb lugemise ja vaimse tervise seoste üle.

11.2011.50 Kairi Tilga Laenutusautomaadi kõrvale on vaja päris inimest, kes kuulab”

Raamatukogu pole pelgalt raamatute hoidla ja laenutaja, tasuta ligipääsu tagaja arvutitele ja wifile vaid ka erakordselt mitmekülgne, võimestav, dialoogi loov sotsiaalne ruum. Oma ettekandes vaatleb Eesti Koostöö Kogu juht Kairi Tilga raamatukogude sotsiaalset rolli, milline tähendus on sellisel keskkonnal lapse ja noore jaoks ning kuidas panustab raamatukogu vaimse tervise ennetusse.

11.50–12.20 Berit Kaschan Sõna kui sild südameni – kirjandusteraapia ja noored”

Ettekanne annab ülevaate kirjandusteraapilise sekkumise olemusest fookusega noortel ja selle teraapiavormi rakendusvõimalustest meil ja mujal maailmas. Lähemalt peatub kirjandusterapeut ja -uurija Berit Kaschan Tallinna Noorte Arenguprogrammi raames käivitatud kirjandusteraapia grupi käekäigul, mille juhendamist alustas ta 2021. aasta sügisel.

12.20–12.30 Küsimuste-vastuste aeg

12.30–13.30 Lõuna

13.3013.50 Kadri Hinrikus Laps tahab lugeda keskkonnast, kus ta ise elab”

Lastekirjanik Kadri Hinrikus kõneleb oma ettekandes realistlikust lastekirjandusest, mille suhtes on nii poolt- kui vastuargumente. Ta toetub oma neljale tänapäeva elu kujutavale raamatule, milleks on „Et head haldjad sind hoiaksid”, „Taaniel Teine”, „Katariina ja herned” ning „Elevant”.

Ajaga muutuvad klassikalised peremudelid, populaarsed nimed, keel (släng) – kuivõrd need muutused autori raamatutesse jõuavad? Ka keerulisemate ja valusamate teemade käsitlemisel peab raamat jääma väikesele lugejale toeks.

13.5014.10 Maili Tirel „Kirjandus kui majakas pimedas maailmas“

Keeleteadlane Noam Chomsky on öelnud, et tõenäoliselt õpime inimeste kohta rohkem romaanidest kui teaduslikust psühholoogiast. Tema jutus on ilmselt tõetera, sest kirjandus aitab meil mõista iseennast ja teisi, ning raamat saab olla toeks ka siis, kui me ei suuda või julge oma muret teistega jagada. Kirjandus on justkui majakas pimedas maailmas, mis aitab leida teed iseenda ja lahendusteni. Ettekandes vaatab koolipsühholoog Maili Tirel erinevaid viise, kuidas kirjandusest abi otsida ja leida.

14.1014.30 Jaanika Palm „Raamat kui vaimse tervise vitamiin“

Lastekirjanduse uurija Jaanika Palm vaatleb oma ettekandes, kuidas kirjandus saab olla abiks laste ja noorte vaimse tervise hoidmisel,  ning tutvustab viimastel aastatel ilmunud raamatuid, mida selleks kasutada.

14.30–15.00 Triin Lumi „Klaveriklahvidest, kapuutsidest laste peas ja kuidas see kõik suhetesse puutub?“

Mitut klaveriklahvi me oma elus vajame? Millest räägivad kapuutsid noorte peades? Mis on olulisem, kas uued teadmised ja oskused või suhe? Kas vajame oma ellu palju erinevaid teenuseid või kannab hoopiski miski muu? Sellest kõigest räägib  mittetulundusühingu SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi fondi huvihariduse toetusprogrammi näitel.

15.0015.10 Kokkuvõte

Õpipäeva korraldamist toetab Kultuuriministeerium.

Õpipäevast osavõtt on tasuta. Eelregistreerimine on avatud kuni 9. maini või kuni kohtade täitumiseni SIIN.

Lisainfo:

Annika Aas
Eesti Lastekirjanduse Keskuse teabetalituse juhataja
annika.aas@elk.ee
617 7234, 5266442