fbpx
Hüppa põhisisu juurde

Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkurss

Reglement:

I ÜLDSÄTTED

1.1. „Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia” on asutanud Ilon Wikland ja Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, eesmärgiga julgustada noort kunstnikku tema loomelise rännaku alguses.

1.2. Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia väljakuulutamine ja üle andmine toimub igal aastal  5. veebruaril, Ilon Wiklandi sünnipäeval.

1.3. Preemia väljaandmiseks korraldatakse konkurss.

1.4. Konkursi väljakuulutamiseks avaldatakse teade Iloni Imedemaa veebilehel, vähemalt ühes ülevabariigilises ja kohalikus ajalehes, sotsiaalmeedias, kunstikoolides.

II OSAVÕTUTINGIMUSED

2.1. Osaleda saavad kõik Eestis kunstikoolis ja kunstiringis õppivad lapsed vanuses 14-18 aastat. Hinnatakse klassikalist oskust joonistada ja teose isikupära.

2.2. Nõuded töödele: üks A4 – A2 suuruses töö vabalt valitud teemal ja tehnikas ning vähemalt kaks A4 – A2 suuruses illustratsiooni setu muinasjutule “Kuningapoeg ja hall hunt”. Kõik tööd peavad olema käsitsi teostatud.

2.3. Tööd esitatakse hiljemalt 11. jaanuariks 2019 posti teel või isiklikult Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid struktuuriüksuse Iloni Imedemaa  aadressil  Kooli 5, 90502 Haapsalu.

2.4. Konkursile esitatud tööde paremik pannakse välja Iloni Imedemaal toimuvale näitusele.

2.5 Võitja ei saa osaleda järgmise aasta konkursil.

III KORRALDUS  JA  ŽÜRII

3.1. Konkursile esitatud töödest teeb valiku žürii, mille koosseisu kuuluvad Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid struktuuriüksuseks oleva Iloni Imedemaa, Eesti Lastekirjanduse Keskuse, Eesti Kunstimuuseumi ja teiste asjaomaste asutuste  ja isikute esindajad.

3.2. Žürii koosseisu kinnitab Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhataja hiljemalt tööde esitamise tähtajaks.

3.3.  Žürii liikmed valivad enda seast esimehe ja lepivad kokku žürii  töökorralduse.

3.4 Konkursitöödele tuleb järele tulla 3 kuu jooksul. Võidutööde tagastuse korraldab SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid.

IV PREEMIAFOND

4.1. Preemiafondi moodustavad Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid Ilon Wiklandi litograafiate ja tema teoseid kujutavate  suveniiride ja meenete  müügist sihtotstarbeliselt preemiafondile laekunud vahendid,  sihtotstarbelised annetused ja muud Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid vahendid.

4.2. Konkursi igaaastane preemiafond on 1000 eurot ja lisaks auhinnana Ilon Wiklandi litograafia, mille jagamise otsustab žürii koostöös Ilon Wiklandiga.

4.3. Preemia andmiseks teeb otsuse žürii koostöös Ilon Wiklandiga. Žüriil on õigus  preemiafond ümber jagada või preemiaid mitte välja anda.

4.4. Preemia väljamaksmine toimub žürii ettepanekul, Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhataja käskkirja alusel.