fbpx
Hüppa põhisisu juurde

Tartu II lugemisseminar „Raamatu sisse minek” lasteaiaõpetajatele 18. ja 25. novembril

Koht: Tartu Kutsehariduskeskus
Aeg: 18.11.2016 või 25.11.2016 Igast lasteaiast saab osaleda kuni kaks õpetajat, st mõlemal päeval üks
Korraldajad: Tartu linna haridus- ja kultuuriosakonnad, Eesti Lastekirjanduse Keskus
Hind: Tartu lasteaiaõpetajatele TASUTA

18.11.2016 / soovitav UUELE OSALEJALE

Selle koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade värskelt ilmunud väärt lastekirjandusest, rääkida metoodikast ja jagada töötavaid nippe, kuidas lapsi lugema meelitada, ning näidata, kust leida jutte, mis inspireeriksid meid õpetajana ja lapsevanemana rohkem süüvima lugude põhjatusse maailma.

PÄEVAKAVA

8.30–Avasõnad

8.40–10.00 Värske pilguga uuemast lastekirjandusest / Jaanika Palm

10.00–11.00 Laste lugemine tänasel päeval: kuidas inspireerida erinevas vanuses lapsi lugema?! / Maili Liinev

11.00–11.15 kohvipaus

11.15–13.15 jätkab Maili

13.15–14.00 lõuna (koolitus ei sisalda lõunat)

14.00–15.55 Lugude jutustamise tähendus lapse ja õpetaja arengus / Piret Päär

15.55–16.00 Päeva kokkuvõte, tõendite jagamine

 

25.11.2016 / soovitav TEIST KORDA OSALEJALE 

Selle koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade värskelt ilmunud väärt lastekirjandusest, ergutada õpetajate loovust ja leida selle käigus uusi viide, kuidas lastele sõna jõudu tutvustada, ning tutvustada praktilisi õppemänge.

PÄEVAKAVA

8.30–Avasõnad

8.40–10.00 Värske pilguga uuemast lastekirjandusest / Jaanika Palm

10.00–11.00 Õpetajate loovuse ergutamine laste lugemishuvi tekitamiseks / Aino Kuntsel

11.00–11.15 kohvipaus

11.15–13.15 jätkab Aino

13.15–14.00 lõuna (koolitus ei sisalda lõunat)

14.00–15.55 Mängud, mis toetavad lugema õppimist  / Jelena Sepp

15.55–16.00 Päeva kokkuvõte, tõendite jagamine

 

Koolitajad

Jaanika Palm on teadusmagistri kraadiga lastekirjanduse uurija. 2013. aastal anti talle Muhvi auhind, mis tunnustab parimaid lastekirjanduse teemade kajastajaid trükisõnas. Jaanika on „Lastekirjanduse sõnastiku” (2006) ja kogumiku „Eesti laste- ja noortekirjandus 1991–2012” (2014) üks autoreid ning koostanud lasteraamatuid („Minu esimene raamat” 2008, „Laste rõõm II” 2012, „Sünnipäevalood” 2013). Jaanika töötab Eesti Lastekirjanduse Keskuses.

Maili Liinev on koolitaja, eripedagoog-lugemisnõustaja ja laste lugemisjooga õpetaja, MTÜ Eesti Lugemisühingu juhatuse liige ja „Lugemispesa” projekti üks loojatest.

Piret Päär on Rahvakultuuri Keskuse suulise pärimuse spetsialist, Jutukooli eestvedaja, lugude jutustaja. Piret kõneleb lugude jutustamise tähendusest lapse ja õpetaja arengus ning sellest, miks üldse vajab inimene lugusid. Ühtlasi kergitab ta saladusloori, kuidas leida selliseid jutte, mis inspireeriksid meid õpetajana ja lapsevanemana rohkem süüvima lugude põhjatusse maailma.

Aino Kuntsel on Loovhariduse Ühenduse algatusrühma liige, koolitaja, suhtlustreener ja coach-superviisor.  Aino läheneb teemale praktiliselt ja teeb supervisiooni metoodika hulka kuuluvaid loovharjutusi, mida tehes ja tehtut teistega jagades, saavad õpetajad a) inspiratsiooni, kuidas oma (ja siis ka kollektiivi) loovust turgutada, kui seda vähe või väsimas tundub olevat; b) leida uusi viise, kuidas lastele sõna tähendust ja jõudu tutvustada ning neis lugemishuvi tekitada.

Jelena Sepp on lasteaia vanemõpetaja ja lugemisnõustaja, Eesti Lugemisühingu juhatuse liige ja aktiivne koolitaja ja praktik, metoodilise kogumiku „Soovitusi ja nippe laste lugema õpetamisel“ üks koostajatest, kes muuhulgas jagab nippe ka www.lugemishuvi.ee keskkonnas. Jelena tutvustab laia valikut mängudest, mis aitavad kaasa lapse lugemisvalmiduse ja -oskuse kujunemisele:  tähe-ja häälikumänge, lugemismänge.

Koolituse info: Kristel Kalda, Tartu LV kultuuriosakond, tel 5288 746, 7361 359, kristel.kalda@raad.tartu.ee

tartu-heade-motete-linn-v

ELK-logo